Bij dagbestedinggaat het om gezamenlijke dagactiviteiten. Tijdens het intakegesprek wordt uitgebreid ingegaan op uw hulpvraag, uw wensen en de persoonlijke behoeften van u, uw partner en familie. Het kan zijn dat u meer behoefte heeft om uw verhaal te vertellen, of juist goede praktische tips nodig heeft of alleen maar begeleiding bij de volgende activiteiten:

  • Makkelijk contact maken met uw leeftijd genoten
  • Luisteren naar standpunten van de overige deelnemers
  • Om uw eigen standpunt duidelijk naar voren te brengen
  • Om gezamelijk aan verschillende activiteiten deel te nemen onder het genot van een hapje en een drankje.

Bij voldoende belangstelling kunnen wij ook aanbieden: bewegen voor ouderen, zanglessen en kook ochtenden onder leiding van bekwaam personeel.

Tijdens het dagprogramma, waaraan u ook een dagdeel (1 tot 4 uur) kunt deelnemen, wordt het accent gelegd op begeleiding in groepsverband, gericht op vaardigheden; eventueel aangevuld met lichte hulp bij persoonlijke verzorging. Het dagprogramma is bedoeld voor mensen met matige tot zware beperkingen. Er moet sprake zijn van een duidelijke verzorgingsbehoefte en/of begeleidingsbehoefte. Het dagprogramma zal bijdragen aan verlichting van sociaal isolement van de betreffende cliënt, of aan verlichting van de zorg thuis door mantelzorgers. Deelname aan het dagprogramma kan ook dienen ter overbrugging van een periode tot langdurige opname in een intramurale voorziening.

 

 

 

Groep
Begeleiding

MEER INFORMATIE

 
Dagbesteding

MEER INFORMATIE

Huishoudelijke
Verzorging

MEER INFORMATIE

Persoonlijke
Verzorging

MEER INFORMATIE

 
Verpleging

MEER INFORMATIE