Er dient rekening te gehouden worden met het feit dat er voor een indicatie met PGB, mogelijk een wettelijk verplichte eigen bijdrage kan worden geëist.

Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïncasseerd door CAK en is afhankelijk van de hoogte van de inkomen of gezamenlijke inkomen.

Voor meer informatie over CAK verwijzen wij u door naar het site van CAK.