Uitsluitingscriteria


Laatste tijd veranderd de zorg ingrijpend en dit is voelbaar in de samenleving. Natuurzorg innoveert mee met de veranderingen, waarbij we geloven in de blijvende waarde van het leveren van zorg op maat. Wij ondersteunen cliënten om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven deelnemen in de maatschappij en dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

►In principe leveren we zorg aan iedereen, daarbij kunt u denken aan: Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep, Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Hulp bij het Huishouden. Dit zijn takken waarin wij als organisatie in gespecialiseerd zijn om zo kwalitatief mogelijk zorg te kunnen leveren.

Wel moeten we uitsluitingscriteria hanteren om ons werk zo succesvol te kunnen uitvoeren. Soms kan het dus voorkomen dat er zorgaanvragen binnen komen, die wij moeten doorverwijzen naar andere instellingen.
Hieronder hebben we beknopt benoemd welke situaties in onze uitsluitingscriteria vallen en de zorg niet kunnen accepteren.

►Cliënten met agressief gedrag dat storend en niet beïnvloedbaar is. Die daarnaast ook nog eens gewelddadig en psychotisch zijn naar zichzelf en de omgeving. Ook verbale agressie valt daaronder.
►Zorgaanvragen waarbij verpleegkundige handelingen op specialistisch niveau moet worden uitgevoerd kunnen wij ook niet accepteren.
►Cliënten die behoefte hebben aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, waarbij de gewone begeleiding onvoldoende is.
►Het is voor ons onmogelijk zorg te leveren aan cliënten die heel vaak verhuizen.
►Indien er dwang moet worden ingezet bij de verpleging of verzorging.

Mocht u nog steeds vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.